gimnastyka artystyczna Łódź gimnastyka artystyczna Wrocław gimnastyka artystyczna La Passione gimnastyka artystyczna La Passione - Amelia Niedbała gimnastyka artystyczna La Passione - Małgorzata Łuczak
 

Regulamin zajęć rekreacyjnej gimnastyki artystycznej

1. Zajęcia ruchowe odbywają się na terenie: OSiR Angelica w Łodzi, ul. Rzgowska 17a / SP Etz Chaim we Wrocławiu, ul. Żelazna 57, Passionelki (dziewczynki w wieku 5-12 lat uczestniczące w zajęciach rekreacyjnej gimnastyki artystycznej) mogą poruszać się tylko w obrębie wydzielonej części sportowej.
2. Na terenie wydzielonej części sportowej mogą przebywać tylko Passionelki, których Rodzice/Opiekunowie dokonali płatności za zajęcia.
3. Płatności za prywatne nauczanie gimnastyki artystycznej dokonuje się wyłącznie przelewem z góry do 10 dnia każdego miesiąca, na konto Alior Bank 04 2490 0005 0000 4500 5764 3623 z dopiskiem: opłata za prywatne nauczanie gimnastyki artystycznej + imię i nazwisko dziecka.
4. Opłata za prywatne nauczanie gimnastyki artystycznej jest miesięczną opłatą za uczestnictwo Passionelki w zajęciach wg grafiku, tzn. jeden (tylko grupy początkujące/przygotowawcze) lub dwa razy w tygodniu.
5. Zajęcia odbywają się zgodnie z kalendarzem roku szkolnego (szczegóły w zakładce Kalendarz wydarzeń).
6. Opłata za zajęcia obejmuje 4 godz./m-c, 6 godz./m-c, 8 godz./m-c lub 12 godz./m-c i wynosi odpowiednio: 120zł, 140zł, 180zł-średnio zaawansowane/ 200zł zaawansowane młodsze lub 220zł zaawansowane starsze. Nieobecność Dziecka na zajęciach, nie jest podstawą do zwrotu wniesionej opłaty, zajęcia można odrobić w dowolnym dniu zgodnie z grafikiem, po uprzedzeniu instruktora prowadzącego zajęcia.
7. Opłaty za zajęcia w m-cu styczniu i lutym oraz maju i czerwcu dokonuje się łącznie, za I-II (6 tyg.) do 20 stycznia oraz za V-VI (6 tyg.) do 20 maja. Opłata jest naliczana proporcjonalnie do przeprowadzonych zajęć, z uwzględnieniem przerwy zimowej (ferie zimowe) oraz zakończenia roku szkolnego.
8. Brak uregulowania opłaty za bieżący miesiąc, najpoźniej do ostatniego dnia miesiąca, skutkuje skreśleniem Dziecka z listy uczestniczek zajęć.
9. Opłata może zostać przeniesiona na osobę trzecią po wcześniejszym uprzedzeniu instruktora prowadzącego zajęcia.
10. Passionelki przed przejściem do części sportowej bezwzględnie pozostawiają odzież wierzchnią w szatni.
11. Zbiórka na zajęcia odbywa się na 5 minut przed ich rozpoczęciem przy szatni. Rodzic zobowiązany jest dopilnować, aby Dziecko bezpośrednio przed zajęciami skorzystało z toalety.
12. W sali podczas zajęć mogą przebywać tylko Passionelki, Rodzice czekają na Dzieci przy szatni.
13. Passionelki (oraz Rodzica - tylko podczas pierwszych próbnych zajęć) obowiązuje bezwzględny nakaz zmiany obuwia przed wejściem na salę sportową.
14. Passionelki zobowiązane są do uczestniczenia w zajęciach w jednolitym, podpisanym imieniem i nazwiskiem, CZARNYM stroju gimnastycznym z logo LA PASSIONE; body, tiulowa spódniczka, napalcówki, w sezonie zimowym getry i bluza z dł. rękawem-bez kaptura! Włosy gładko upięte szpilkami w wysoki kok - brak fryzury jest podstawą do odmówienia Dziecku udziału w zajęciach.
15. Każda Passionelka jest zobowiązana posiadać własne, podpisane imieniem i nazwiskiem przybory w jednolitej kolorystyce, dostosowane do jej wzrostu i poziomu umiejętności.
16. Każda Passionelka jest zobowiązana posiadać aktualną polisę NNW.
17. Uczestniczki zajęć bezwzględnie powinny stosować się do poleceń instruktora. Za notoryczne niestosowanie się do poleceń instruktora, zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych Uczestniczek zajęć, LA PASSIONE Anita Usielska zastrzega sobie możliwość usunięcia Dziecka z listy Uczestniczek zajęć, dokonując zwrotu na konto należności za niewykorzystane zajęcia. .
18. LA PASSIONE Anita Usielska nie ponosi odpowiedzialności za wypadki wnikające z niestosowania się do zaleceń instruktora.
19. LA PASSIONE Anita Usielska nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe w czasie zajęć wynikające ze złego stanu zdrowia Dziecka.
20. Rodzic/Opiekun jest zobowiązany dostarczyć na pierwsze regularne zajęcia wypełnioną i podpisaną deklarację uczestnictwa w zajęciach (dokument znajduje się w plikach do pobrania) i zapoznać się z dokumentem dotyczącym przetwarzania danych osobowych (RODO).
21. Zabrania się udziału w zajęciach dzieci chorych lub przeziębionych.Instruktor prowadzący zajęcia ma prawo odmówić udziału w zajęciach Dziecku, które wyraźnie ma objawy chorobowe (katar, kaszel, gorączka, itp.)
22. Zabrania się udziału w zajęciach w biżuterii; w szczególności w: wiszących kolczykach, łańcuszkach, zegarkach, pierścionkach i bransoletkach.
23. Uczestników zajęć obowiązuje dbałość o czystość i porządek oraz wykorzystywanie sprzętu sportowego będącego własnością LA PASSIONE Anita Usielska zgodnie z jego przeznaczeniem.
24. LA PASSIONE Anita Usielska nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni bez opieki.
25. O rezygnacji z zajęć należy poinformować drogą elektroniczną (kontakt@la-passione.pl), najpóźniej na 7 dni przed końcem ostatniego, opłaconego miesiąca.

CENNIK opłata miesięczna za prywatne nauczanie gimnastyki artystycznej (za 4 lub 8 zajęć w m-cu):

1xtyg. (4 x 45min) 120zł (tylko gr. początkująca 4-6 lat)
1xtyg. (4 x 90 min) 140zł
2xtyg. (8 x 60min) 180zł/m-c śred. i 200zł/m-c zaaw.
2xtyg. (8 × 90min) 220zł/m-c

Opłaty za poszczególne m-ce 2018/2019:

IX.2018 - 3 tyg. zajęć -pełna opłata (kompensacja – X.2018 5tyg.i jedne zajęcia końcowe w czerwcu).
X.2018 - 5 tyg. zajęć - pełna opłata (za 4 tyg. zajęć).
XI.2018 - 4 tyg. zajęć – pełna opłata.
XII.2018 – 3 tyg. zajęć – pełna opłata (w ramach pełnej opłaty Zimowe pokazy prezentami dla wszystkich uczestniczek zajęć, 17.12 - Łódź, 19.12 - Wrocław).
I.2019 – 4 tyg. zajęć, opłata łączna za 6 tyg. zajęć (I-II), płatność w wysokości 1,5 x miesięczna opłata do 20 stycznia 2019.
II.2019 – 2 tyg. zajęć.
III. 2019 - 4 tyg. zajęć – pełna opłata.
IV.2019 – 4 tyg. zajęć – pełna opłata.
V.2019 – 4 tyg. zajęć - opłata łączna za 6 tyg. zajęć (V-VI), płatność w wysokości 1,5 x miesięczna opłata do 20 maja 2019.
VI.2019 – 2 tyg. zajęć (zakończenie gimnastycznego roku z upominkami dla wszystkich uczestniczek zajęć, 17.06 - Łódź, 18.06 - Wrocław).
 
black 10 line